free web design templates

Keressen minket a Facebook-on is!

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
Az Iványossy Bt. üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Adatkezelő neve, elérhetőségei
A honlapon közzétett adatok kezelője az Iványossy Bt. mint adatkezelő:
Az adatkezelő megnevezése: Iványossy Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Alsószéktó 263/b
Az adatkezelő e-mail címe: mihocsa.jozsef@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 560 81 80

Adatkezelés célja:
Az Iványossy Bt. a http://kecskemetipalinkafozde.hu/ működtetése során a honlapra látogató érintettek személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal összhangban.

Adatkezelés jogalapja:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs Szabályzatok). Az adatok forrása: Előfizető adatszolgáltatása

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Mi az a cookie?
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. 

Mobirise

Cégadatok

Cégnév: IVÁNYOSSY Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Alsószéktó 263./b
Email cím: mihocsa.jozsef@gmail.com 
Telefonszám: +36-70/560 81 80
Adószám: 20502676-2-03
Cg.: 03-06-106131
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.